Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Anasayfa » Prof. Dr. Ahmet Akgündüz

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz1955 yılında Diyarbakır’ın Çüngüş kazasına bağlı Malkaya köyü’nde doğan Akgündüz, ilkokulu köyde tamamladıktan sonra, Gaziantep İmam-Hatip Lisesi’ni ve Gaziantep Lisesi fen bölümünü bitirdi. 1980 yılında Erzurum Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Hukuk Tarihi Araştırma Görevlisi olarak giren Akgündüz, 1983 senesinde Mastırını ve 1986 senesinde de “İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi” adlı teziyle doktorasını tamamladı.

1987 senesinin Kasım ayında Hukuk doçenti olan Akgündüz, aynı yıl Konya selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne “Hukuk Tarihi ve İslam Hukuku Doçenti” olarak tayin edildi. 1986-1991 yılları arasında Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Uzman Müşavir ve Devlet Arşivleri Danışma Kurulu üyeliği sıfatlarıyla araştırmalarda bulunan Akgündüz, 1993 Eylül’ünde Dumlupınar Üniversitesi’ne Hukuk Profesörü olarak atandı. Ekim 1993’ de aynı üniversiteye bağlı Bilecik İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi’ne Dekan olarak tayin olunan Akgündüz, aynı zamanda Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Başkanıdır.

1997-1998 ders yılında Princeton Üniversitesi’nde misafir Profesör olarak araştırmalarda bulundu. Arapça, İngilizce ve Farsça bilen Akgündüz, evli ve iki çocuk babasıdır. 

ESERLERİ
» Osmalı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri / 12 cilt.
» Mukayeseli İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı.
» İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi
» Şer’iyye Sicilleri / 2 cilt Heyet ile birlikte
» Belgeler Gerçekleri Konuşuyor / 5 cilt
» Eski Anayasa hukukumuz ve İslam Anayasası
» İslam’da İnsan Hakları Beyannamesi
» Arşiv Belgeleri Işığında Sayıştay Tarihi
» Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba
» Arşiv Belgeleri Işığında eshab-ı Kehf ve Tarsus Tarihi
» Arşiv Belgeleri Işığında Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri
» Osmanlı’da Harem