Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Anasayfa » Çüngüş Nüfus Durumu

Çüngüş nüfusu 2015 yılına göre 12.393.

Bu nüfus, 6.199 erkek ve 6.194 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,02 erkek, %49,98 kadındırYıllara Göre Çüngüş Nüfusu

Yıl Çüngüş Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2015 12.393 6.199 6.194
2014 12.895 6.476 6.419
2013 13.097 6.561 6.536
2012 13.544 6.745 6.799
2011 13.814 6.861 6.953
2010 14.093 6.971 7.122
2009 13.511 6.772 6.739
2008 13.837 6.896 6.941
2007 13.971 6.983 6.988
 

           1997 genel nüfus sayımında ilçemizin nüfusu 4.164, köyler nüfusu 10.970 olmak üzere toplam 15.134 kişi olarak tespit edilmiş iken 2000 yılında yapılan Genel Nüfus sayımında Toplam Nüfusu 15.308 olarak tespit edilmiştir. Buna göre ilçe merkezi nüfusunda artma ve köyler nüfusunda azalma görülmektedir.Nüfus artış oranı eksi (-) %0 1.5'dir. Köylerimizde yaşanan göç ekonomik imkanlardaki yetersizliklerden kaynaklanmaktadır.
2009 yılı adrese dayalı nüfus kayıt  sistemine göre ilçe merkezimizde 2.544 kişi yaşamakta olup bunların 1.249'u kadın, 1.295'i erkektir. 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ilçe merkezimizde 2.495 kişi yaşamakta olup bunların 1.226'sı erkek, 1.269'u kadırdır. İlçemizin tüm köyleri dahil nüfusu 14.093'dür. veriler www.tuik.gov.tr adresinden alınmıştır.